TV& VIDEO

tièm năng sáng tạo

Trưng bày 90 sản phẩm tại triển lãm "Phụ nữ sáng tạo 2015"

Trưng bày 90 sản phẩm tại triển lãm "Phụ nữ sáng tạo 2015"

VTV.vn - 90 sản phẩm của chị em ở các lĩnh vực như: kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, văn học nghệ thuật đã được giới thiệu trong triển lãm "Phụ nữ sáng tạo 2015".