TV& VIDEO

tiến bộ vượt bậc

Ánh Viên gây "bão" kỷ lục tại giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á

Ánh Viên gây "bão" kỷ lục tại giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á

Tại giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á tại Singapore diễn ra từ 6/6 - 8/6, Ánh Viên đã xác lập 7 kỷ lục và giành tới 9 HCV.