TV& VIDEO

tiền cứu trợ

Thanh khoản là vấn đề cấp thiết đối với Hy Lạp

Thanh khoản là vấn đề cấp thiết đối với Hy Lạp

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yaris Varoufakis thông báo, nước này sẽ cạn tiền mặt trong 2 tuần tới.