TV& VIDEO

tiến hành hoạt động

Anh đập tan âm mưu khủng bố "đẫm máu"

Anh đập tan âm mưu khủng bố "đẫm máu"

Cũng liên quan tới các âm mưu khủng bố, cảnh sát đặc nhiệm Anh đã bắt giữ một phần tử Hồi giáo cực đoan trở về từ Syria chuẩn bị tiến hành hoạt động khủng bố tại London.