TV& VIDEO

tiến hành vụ thử hạt nhân

Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 5 mà không có dấu hiệu cảnh báo

Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 5 mà không có dấu hiệu cảnh báo

VTV.vn - Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 mà gần như hoặc không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.