TV& VIDEO

tiền hỗ trợ thiên tai

Bạc Liêu thu hồi tiền hỗ trợ hạn mặn chi sai quy định

Bạc Liêu thu hồi tiền hỗ trợ hạn mặn chi sai quy định

VTV.vn - Về những sai sót trong việc chi tiền hỗ trợ thiên tai ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, ngành chức năng tỉnh cho biết đã thu hồi tất cả số tiền chi sai quy định.