TV& VIDEO

tiền hôn nhân

Thiền giả chết - Liệu pháp tinh thần cho phụ nữ sau ly hôn ở Trung Quốc

Thiền giả chết - Liệu pháp tinh thần cho phụ nữ sau ly hôn ở Trung Quốc

VTV.vn - Liu Taijie, nhà sáng lập lớp “thiền giả chết” tổ chức lớp học giả chết 2 tháng 1 lần và miễn phí cho bất kỳ ai muốn tham gia.