TV& VIDEO

tiền lưu niệm 100 đồng

Ngừng bán tiền lưu niệm 100 đồng tại TP.HCM từ 27/5

Ngừng bán tiền lưu niệm 100 đồng tại TP.HCM từ 27/5

VTV.vn - Sau ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ chính thức dừng bán tiền lưu niệm 100 đồng.