tiền polymer

Anh lần đầu tiên phát hành tiền polymer

Anh lần đầu tiên phát hành tiền polymer

VTV.vn - Ngân hàng Anh lần đầu tiên đã phát hành tiền polymer và tờ tiền đầu tiên có mệnh giá 5 Bảng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive