TV& VIDEO

tiền quỹ

Bắc Ninh: Tiền công đức bị sử dụng sai mục đích

Bắc Ninh: Tiền công đức bị sử dụng sai mục đích

Trong vòng 2 năm (2010-2012) hơn 6 tỉ VND tiền công đức thu về từ cụm đền chùa ở thôn Viêm Xá, Hòa Lạc, Bắc Ninh đã không được dùng để tu bổ di tích.