TV& VIDEO

Tiến sĩ khoa học

Giáo sư Trần Chi được phong Giáo sư cấp Quốc gia của Ba Lan

Giáo sư Trần Chi được phong Giáo sư cấp Quốc gia của Ba Lan

VTV.vn - Lễ phong Giáo sư cấp Quốc gia của Ba Lan được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.