TV& VIDEO

tiền sinh hoạt

Từ 1/10: Nhiều khoản thu nhập được miễn thuế

Từ 1/10: Nhiều khoản thu nhập được miễn thuế

 Hôm nay (1/10), Luật Thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực. Theo đó có một số quy định đáng chú ý.