TV& VIDEO

tiền sinh

Ấn Độ: Ngành nhựa tái chế tạo hàng nghìn việc làm

Ấn Độ: Ngành nhựa tái chế tạo hàng nghìn việc làm

 Ngành công nghiệp tái chế nhựa ở khu Bắc của Ấn Độ đang giúp cho quốc gia này tạo được hàng nghìn việc làm mỗi năm.