TV& VIDEO

tiền thân

PTL Biệt động Sài Gòn - tập 1: Quyết tử quân

PTL Biệt động Sài Gòn - tập 1: Quyết tử quân

 Bộ phim tài liệu Biệt động Sài Gòn - tập 1 với tiêu đề Quyết tử quân sẽ phát sóng lúc 7h30 hôm nay (15/7) trên VTV1.