TV& VIDEO

Tiến thoái lưỡng nan

Xử lý triệt để nợ xấu: Tiến thoái lưỡng nan

Xử lý triệt để nợ xấu: Tiến thoái lưỡng nan

VTV.vn - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu không dùng ngân sách thì khó giải quyết nợ xấu, song kể cả khi thực hiện phương án này thì cũng không xử lý triệt để được nợ xấu.