TV& VIDEO

tiền thù lao

Song Hye Kyo âm thầm làm từ thiện

Song Hye Kyo âm thầm làm từ thiện

Là thành viên của một tổ chức bảo vệ động vật được gần 3 năm, nhưng công việc tình nguyện thầm lặng của Song Hye Kyo gần đây mới được công chúng biết đến.