TV& VIDEO

tiền trạm

Phái bộ điều tra của LHQ tới Syria

Phái bộ điều tra của LHQ tới Syria

Phát biểu ngày 8/4, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cho biết phái bộ điều tra của LHQ sẽ được triển khai trong vòng 24 giờ tới Syria.