TV& VIDEO

tiền USD giả

Bắt giữ 1,26 triệu tiền USD giả tại Thái Lan

Bắt giữ 1,26 triệu tiền USD giả tại Thái Lan

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ hơn 1,26 triệu tiền USD giả từ một người đàn ông Trung Quốc và 8 người Thái Lan ở tỉnh Chonburi.