TV& VIDEO

Tiên Yên

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép

 Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây đưa người trái phép qua biên giới Trung Quốc.