TV& VIDEO

tiếng dân tộc

VinaPhone triển khai Tổng đài tiếng dân tộc

VinaPhone triển khai Tổng đài tiếng dân tộc

VTV.vn - VinaPhone triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bảo dân tộc thiểu số thông qua tổng đài tiếng dân tộc với 8 ngôn ngữ khác nhau.