TV& VIDEO

tiếng nói chung

Khi chuyện nhạy cảm cần được công khai…

Khi chuyện nhạy cảm cần được công khai…

VTV.vn - Góp một tiếng nói chung vào diễn đàn "nhạy cảm", BTV Lê Hương (VTV Huế) chia sẻ: "Còn chậm trễ ngày nào thì những câu chuyện thương tâm như thế này sẽ vẫn còn tiếp diễn"