TV& VIDEO

tiếp cận vốn vay ưu đãi

Nghị định 67 hỗ trợ đắc lực ngư dân vươn khơi

Nghị định 67 hỗ trợ đắc lực ngư dân vươn khơi

VTV.vn - Nghị định 67/2014/NĐ-CP (nay là Nghị định 89) đã tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, đóng tàu công suất lớn để vươn khơi.