tiếp sức đến trường

Đại học Đà Nẵng ra quân tình nguyện hè năm 2018

Đại học Đà Nẵng ra quân tình nguyện hè năm 2018

VTV.vn - "Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng" - đó là chủ đề của chiến dịch học sinh sinh viên tình nguyện hè của Đại học Đà Nẵng trong năm 2018.