tiếp tay

Xử lý nghiêm việc mua bán giấy sức khỏe khống

Xử lý nghiêm việc mua bán giấy sức khỏe khống

Ngày 14/7, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về việc mua bán giấy sức khỏe khống.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive