tiếp thân mật

Tổng Bí thư tiếp các trưởng đoàn tham dự APPF-26

Tổng Bí thư tiếp các trưởng đoàn tham dự APPF-26

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên đang thăm Việt Nam dự APPF-26.