TV& VIDEO

tiết giảm

Xu hướng thuê chung văn phòng

Xu hướng thuê chung văn phòng

Thuê chung văn phòng thay vì ở trọn tòa nhà. Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn hình thức này nhằm tiết giảm chi phí.