TV& VIDEO

tiêu chuẩn châu Âu

Trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên theo tiêu chuẩn châu Âu

Trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên theo tiêu chuẩn châu Âu

VTV.vn - Một trang trại bò sữa hữu cơ theo chuẩn châu Âu được công ty Vinamilk thực hiện. 500 con bò ở đây có thể ra đồng ăn cỏ bất cứ lúc nào.