TV& VIDEO

tiêu chuẩn đo lường

Chuyển sang hậu kiểm, kiểm tra hàng hóa cửa khẩu chỉ còn 1 ngày

Chuyển sang hậu kiểm, kiểm tra hàng hóa cửa khẩu chỉ còn 1 ngày

VTV.vn - 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa, tương ứng 96% lô sản phẩm, hàng hóa được chuyển sang cơ chế hậu kiểm, giảm thời gian kiểm tra tại cửa khẩu từ 13 ngày xuống còn 1 ngày.