TV& VIDEO

tiêu chuẩn đo lường

Dán tem cột đo xăng dầu chỉ là giải pháp phần ngọn chống thất thu thuế

Dán tem cột đo xăng dầu chỉ là giải pháp phần ngọn chống thất thu thuế

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM nhận định dán tem đồng hồ cột xăng chỉ là giải pháp ở khâu đầu ra là phần ngọn của vấn đề chứ chưa kiểm soát được phần gốc là lượng xăng đầu vào.