TV& VIDEO

tiêu chuẩn hóa

Cuộc họp Ban Kỹ thuật

Cuộc họp Ban Kỹ thuật

 Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận về các công nghệ mới, các chuẩn phát sóng số mặt đất hiện hành và các dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo (DVB T-2, ISDB-T, CMMB...), tiến trình số hóa...