TV& VIDEO

Tiêu chuẩn Việt Nam

Hàm lượng nhựa trong xăng A95 của Petrolimex vượt tiêu chuẩn cho phép

Hàm lượng nhựa trong xăng A95 của Petrolimex vượt tiêu chuẩn cho phép

VTV.vn - Theo kết quả kiểm nghiệm, xăng A95 của Petrolimex khu vực 2 có chỉ tiêu hàm lượng nhựa thực tế cao hơn nhiều so với quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam.