TV& VIDEO

tiểu đoàn

Thủ tướng thị sát khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh

Thủ tướng thị sát khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh

 Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đến thị sát việc triển khai Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.