TV& VIDEO

tiểu đội trưởng

Gần 50 năm đi tìm lại danh hiệu liệt sĩ

Gần 50 năm đi tìm lại danh hiệu liệt sĩ

VTV.vn - Đã 47 năm từ khi Thượng sĩ Nguyễn Đức Toàn hi sinh ở chiến trường miền Nam nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ chế độ chính sách nào, thậm chí cả giấy báo tử.