TV& VIDEO

tiêu hủy ma túy

Trung Quốc tiêu hủy hàng tấn ma túy

Trung Quốc tiêu hủy hàng tấn ma túy

VTV.vn - Trung Quốc đã mở các chiến dịch truy quét lớn việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán chất ma túy và tiêu hủy hàng tấn ma túy.