TV& VIDEO

tiểu phẫu

Hà Nội: Công khai danh sách cơ sở thẩm mỹ có phép

Hà Nội: Công khai danh sách cơ sở thẩm mỹ có phép

 Sở Y tế Hà Nội vừa công khai danh sách cụ thể của 35 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép.