TV& VIDEO

tiêu sản

Cảng Cẩm Phả đón tàu "xông cảng" đầu năm

Cảng Cẩm Phả đón tàu "xông cảng" đầu năm

Đúng 7h ngày 1 Tết, công ty Kho vận Cảng Cẩm Phả và Tuyển than Cửa Ông (Quảng Ninh) đã tổ chức đón nhận cùng thời điểm 2 tàu "xông cảng" năm mới và rót những tấn than đầu tiên xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.