TV& VIDEO

Tiêu thụ xăng sinh học

Kích cầu tiêu thụ xăng E5 bằng biện pháp hành chính

Kích cầu tiêu thụ xăng E5 bằng biện pháp hành chính

VTV.vn - Trong khi Cần Thơ dùng biện pháp hành chính hướng đến người bán, TP.HCM chọn giải pháp kích cầu từ người mua và bắt đầu từ các đơn vị dùng ngân sách Nhà nước.