TV& VIDEO

tiêu trường

Căng thẳng cuộc chạy đua vào lớp 10

Căng thẳng cuộc chạy đua vào lớp 10

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập trên địa bàn Thành phố là 61.742 học sinh, tăng 1.320 chỉ tiêu so với năm học trước.