TV& VIDEO

tiêu vi

Không phát hiện mực “cao su” tại Vũng Tàu

Không phát hiện mực “cao su” tại Vũng Tàu

Đây là kết quả mới nhất vừa được đưa ra bởi Cục An toàn thực phẩm sau khi tiến hành kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm mực xé trên địa bàn tỉnh Bà Rịa (Vũng Tàu).