TV& VIDEO

tiểu vùng sông mekong

Thí điểm kết nối đường bộ 6 nước tiểu vùng sông Mekong

Thí điểm kết nối đường bộ 6 nước tiểu vùng sông Mekong

VTV.vn - Việt Nam đã sẵn sàng thí điểm thông xe đường bộ 6 nước Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới giữa các nước.