TV& VIDEO

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Nga chấp thuận để Pháp bán lại tàu chiến Mistral

Nga chấp thuận để Pháp bán lại tàu chiến Mistral

VTV.vn - Nga đã “bật đèn xanh” cho Pháp bán lại 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.