TV& VIDEO

tiểu vương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Đông

Ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới Saudi Arabia, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du kéo dài một tuần lễ tới ba quốc gia Trung Đông.