TV& VIDEO

tìm hiểu ASEAN

Sinh viên Việt Nam tìm hiểu ASEAN thông qua hội trại

Sinh viên Việt Nam tìm hiểu ASEAN thông qua hội trại

VTV.vn - Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, một hội trại kéo dài ba ngày nhằm khuyến khích các sinh viên Việt Nam tìm hiểu về ASEAN và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.