TV& VIDEO

tìm hiểu về Việt Nam

Đông đảo sinh viên Argentina quan tâm tìm hiểu về Việt Nam

Đông đảo sinh viên Argentina quan tâm tìm hiểu về Việt Nam

VTV.vn - Tại Buenos Aires, đông đảo sinh viên và thành viên đảng cánh tả Nuevo Encuentro tham gia buổi nói chuyện đã quan tâm tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.