TV& VIDEO

Tìm kiếm cứu nạn máy bay

Bộ Quốc phòng xác nhận 9 thành viên tổ bay CASA 212 đã hy sinh

Bộ Quốc phòng xác nhận 9 thành viên tổ bay CASA 212 đã hy sinh

VTV.vn - Theo thông báo mới nhất của thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, 9 thành viên tổ bay bay CASA 212 đã hy sinh.