TV& VIDEO

tìm kiếm người mẫu

Hương Ly liên tiếp được các NTK chọn làm Vedette

Hương Ly liên tiếp được các NTK chọn làm Vedette

VTV.vn - Trưởng thành từ chương trình tìm kiếm người mẫu Việt Nam, từng bước Hương Ly đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng mẫu Việt Nam.