TV& VIDEO

tìm kiếm thông tin

Người tiêu dùng kết nối - Khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp

Người tiêu dùng kết nối - Khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp

VTV.vn - Người tiêu dùng kết nối sẽ chiếm gần 40% dân số toàn cầu và đóng góp hơn 50% tổng mức tiêu dùng hàng năm.