TV& VIDEO

tin bão

Tin bão gần Biển Đông

Tin bão gần Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.