TV& VIDEO

tín dụng cá nhân

Bùng nổ “ép” vay tiêu dùng

Bùng nổ “ép” vay tiêu dùng

VTV.vn - Đây là tiêu đề một bài viết trên tờ Thời báo kinh doanh số ra ngày 2/10. Chủ đề này cũng được bàn luận ở một số báo khác.