Kết luận thanh tra về giáo dục, đào tạo tại một số Bộ, ngành, địa phương

Kết luận thanh tra về giáo dục, đào tạo tại một số Bộ, ngành, địa phương

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ mới ra Thông báo kết luận thanh tra về giáo dục đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và 9 tỉnh thành trực thuộc Trung ương.