Nông dân Hà Tĩnh có nguy cơ mất mùa do thiếu giống sản xuất vụ Đông Xuân

Nông dân Hà Tĩnh có nguy cơ mất mùa do thiếu giống sản xuất vụ Đông Xuân

VTV.vn - Chỉ còn hơn một tuần nữa phải xuống giống vụ Đông Xuân, nhưng người dân đang đứng trước lựa chọn bỏ vụ hay tiếp tục sản xuất trong điều kiện giống lúa không đảm bảo.